W połowie czerwca przedstawiciele firmy Rozenblat wzięli udział w „Seminarium mostowym” organizowanym przez Politechnikę Poznańską pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Madaja. Specjalnie na tę okazję przyleciał również reprezentant producenta kładek kompozytowych w technologii InfraCore Inside® – dyrektor działu projektowego FiberCore Europe dr Martijn Veltkamp. Wygłosił bardzo interesujący referat pt. „Kompozyty w infrastrukturze oraz w innowacyjnych rozwiązaniach do remontów istniejących obiektów mostowych (system SUREBridge)”. Prezentacja dotyczyła kompozytów, kładek pieszo – rowerowych, mostów drogowych, oraz innowacyjnego rozwiązania do remontu istniejących już obiektów mostowych – systemu SUREBridge. Na tego typu realizacje w Polsce również mamy nadzieję. Tymczasem dwa kolejne obiekty dojechały do Łomianek. Przęsło kompozytowe FRP o bardzo ciekawym kształcie oraz platforma widokowa również w całości kompozytowa.