Insperia

Loading...

Kompozyt FRP

Fiber reinforrced polymers – czyli polimery wzmocnione włóknem (FRP bądź kompozyty) są materiałem kompozytowym wykonanym z włókien nośnych zatopionych w żywicy termoutwardzalnej. Żywica usztywnia włókna i umożliwia przenoszenie naprężeń ścinających między nimi.

Żywica termoutwardzalna nie mięknie pod wpływem wysokiej temperatury, w przeciwieństwie do materiału termoplastycznego wykorzystywanego w produkcji kubków do kawy oraz wielu innych tworzyw sztucznych domowego użytku.

W FRP zazwyczaj stosuje się włókna szklane, istnieje jednak możliwość wykorzystania lepszych, choć droższych, włókien węglowych bądź aramidowych. Włókna szklane mają wytrzymałość 2800 N/mm2 (lub: MPa) więc są mocniejsze od stali (~355 N/mm2). Włókna szklane są dostępne w postaci przędzy lub mat, w których włókna są ułożone jednokierunkowo lub z warstw włókien ułożonych w różnych kierunkach. Włókna są jak zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych, jednak znacznie bardziej rozdrobnione i całkowicie rozproszone w konstrukcji.

FRP jest materiałem, który nie koroduje jest odporny na działanie wilgoci i promieniowania UV ponadto nie ulega wietrzeniu z upływem czasu. Są to właściwości pożądane do stosowania w budowlach zewnętrznych takich jak w konstrukcjach inżynierskich i dlatego opracowano InfraCore® Inside. Jednakże prawdą jest, ze dzięki właściwościom możliwości projektowe są w pełnym rozkwicie. Zatem: InfraCore® Inside są zawsze z wykorzystaniem FRP, ale nie każde FRP jest wykorzystywane w InfraCore® Inside.

InfraCore® Inside jest technologią przeznaczoną do wykorzystania potencjału FRP w konstrukcjach nośnych.

Po więcej informacji na temat odporności na zmęczenie, odporności na uderzenia, właściwości termicznych, niepalności i trwałości kompozytów zgłoś się do nas:

Kontakt