Kończący się rok zamykamy realizacją dwóch kolejnych kładek pieszo-rowerowych. Inwestorzy i firmy wykonawcze są bardzo zadowolone z szybkiego terminu realizacji, błyskawicznego montażu na budowie i jakości wykonania. Kompozyt FRP jest materiałem który nie koroduje, jest odporny na działanie wilgoci i promieniowania UV, ponadto nie ulega rozkładowi z upływem czasu. Są to właściwości pożądane do stosowania w konstrukcjach zewnętrznych zarówno w inżynierii lądowej jak i wodnej. Nas cieszy możliwość promowania innowacyjnego podejścia do kładek kompozytowych wykonywanych metodą „multi-beam” w technologii Infracore® Inside nie natomiast metodą poltruzji.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji zamieścimy w kolejnych wpisach.