W lipcu 2020 dostarczyliśmy do Gliwic kładkę rowerową o wymiarach 21,90 m x 2,90 x 0,18 m o wadze zaledwie 6,8 t. Została zamontowana w ramach budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy miasta w Gliwicach.