Jednym z priorytetów w naszej pracy z przęsłami kompozytowymi jest ich bezwzględna jakość, dlatego zorganizowaliśmy przyjazd do Polski dr Martijna Veltkampa w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego. Stan kładek FRP okazał się bez zarzutów. Spokojni jesteśmy i pewni o 50-letnie gwarancje jakich udzieliliśmy na konstrukcje. Wierzymy, że nasze obiekty będą użytkowane jeszcze nawet przez nasze wnuki i ich pokolenie.